dibinekadarmuzik:

"Öptüğün yerden yeniliyorum sana."

İlhan Berk

(huyuduryapar gönderdi)

Timestamp: 1398184920

(Kaynak: marloous, c-isnenegro gönderdi)

Timestamp: 1397481002
Mac OS X Normal Select Pointer